In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een project van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS op 17 juni 2019 opnieuw een gratis masterclass Schoolleiders en MR. Doel is dat schoolleiders inzicht krijgen in hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren.
 
Het is belangrijk dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt.

masterclass-schoolleiders-en-mr-2.jpg masterclass-schoolleiders-en-mr-1.jpg

Onderwerpen
Tijdens de masterclass komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen
  • de afstemming van jaarplan en activiteitenplan
  • het voorbereiden van de overlegvergadering
  • het creëren van draagvlak
  • de organisatie van een ouderraadpleging.

De eerdere masterclass op 18 februari werd erg positief beoordeeld: “informatief en zinvol, zeer tevreden, genoeg handvatten om verder te gaan”, et cetera. Tips om meer praktijkcases te behandelen en ervaringen te delen worden meegenomen in de masterclass van 17 juni. Deze masterclasses vindt plaats van 13.30 tot 16.00 uur bij de AVS, Herenstraat 35 in Utrecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie en aanmelden (Kitty Ramakers): versterkingmedezeggenschap@gmail.com (o.v.v. masterclass schoolleiders 17 juni 2019, het aantal deelnemers en de naam van de school)

Masterclass Samenspel bestuur en (G)MR
De masterclass Samenspel bestuur en (G)MR van Versterking medezeggenschap is voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden. Deze vindt plaats op 9 oktober 2019 in het kantoor van de AOb, St. Jacobsstraat 22 in Utrecht en duurt van 13.30 tot 17.00 uur.
Doel van deze masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol. Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban.

Meer informatie en aanmelden (Kitty Ramakers): versterkingmedezeggenschap@gmail.com (o.v.v. masterclass bestuur, de datum, het aantal deelnemers en de naam van het bestuur)

Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Voor vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms: ga naar ‘Contactformulier Versterking medezeggenschap’ (zie downloads hieronder). (Gratis) begeleiding aanvragen via het project kan via ‘Aanvraagformulier ondersteuning’.

Links

Gerelateerd nieuws