Massale belangstelling voor verbeteren binnenmilieu

Scholen hebben massaal belangstelling getoond voor de crisismaatregelen om het binnenklimaat in hun gebouwen te verbeteren, meldt het ministerie van OCW.

Crisismaatregel populair onder scholen
Gemeenten konden tot en met 31 december 2009 aanvragen voor scholen indienen bij het ministerie: 394 van de 431 gemeenten hebben gereageerd. OCW bekijkt nu de aanvragen en gaat binnenkort toekenningen verstrekken. Staatssecretaris Dijksma wil dat de meeste gemeenten nog deze maand worden geïnformeerd over de toekenning van de middelen.
In totaal gaat het om honderd miljoen euro ondersteuning voor het verbeteren van het binnenmilieu en het treffen van energiebesparende maatregelen op basisscholen. Dijksma: “Met de maatregel helpen we bovendien de bouwsector, die in deze crisistijd wel een extra stimulering kan gebruiken.”
Voor iedere gemeente is geld beschikbaar gesteld. De ondersteuning vindt plaats op basis van cofinanciering. Dit betekent dat 60 procent van de kosten van de maatregelen voor rekening van het ministerie komt. De andere 40 procent vullen gemeenten samen met de scholen in.
Sinds het aankondigen van de maatregel, voor de zomer van 2009, hebben gemeenten een inventarisatie gemaakt van de behoefte naar verbetering van het binnenmilieu op scholen. Op gemeentelijk niveau is de afweging gemaakt welke scholen de ondersteuning het beste kunnen gebruiken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.