Nadat op woensdag 20 november de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs zijn vastgelopen, hebben de PO-Raad, AVS, AOb, CNV en FvOv met Mariëtte Hamer (voorzitter SER) afgesproken dat zij onmiddellijk aan de slag gaat als bemiddelaar. De partijen willen daarmee een ultieme poging doen om op korte termijn toch nog tot een akkoord over een nieuwe CAO PO te komen.

De AVS is content met de keuze voor een bemiddelaar. 'Wij willen zo snel mogelijk een cao po met nieuwe salarisschalen, functiebeschrijvingen en een loonsverhoging voor directeuren', aldus Petra van Haren.

Of de AVS ook wederom oproept tot staken is nog niet aan de orde. Van Haren: ‘Wij focussen ons eerst op een nieuwe cao. Of we daarna meestaken voor structurele gelden zullen we na de bemiddeling bij de onderhandelingen voorleggen aan de leden. We blijven inzetten op structurele investeringen, maar ook in het hier en nu moeten een aantal zaken worden geregeld.’

Schoolleiders wachten al lang op de nieuwe cao po. 'Zij steunden 1,5 jaar geleden de leraren bij hun loonsverhoging, maar zijn nu zelf aan de beurt. We hebben ons er hard voor gemaakt om hun functiebeschrijvingen en salarisschalen aan te passen en dat moet in deze cao worden vastgelegd. Dit geldt ook voor onderwijsondersteunend personeel. Schoolleiders mogen verwachten dat de leraren hen nu steunen.'

Gerelateerd nieuws