Manifest sectororganisatie

Op 3 oktober kwamen vele schoolleiders en managers uit het primair onder wijs bij elkaar om te komen tot een manifest waarin bestaande vertegenwoordigers (AVS en besturenorganisaties) worden opgeroepen om onder voorwaarden snelheid te maken met het totstandkomen van deze gewenste sectororganisatie. Dit manifest is nu bekend. U treft de tekst hieronder aan als download alsmede de door de groep verspreidde begeleidende stukken zoals de “akkoordverklaring” en de begeleidende brief.

Begin van deze maand schreven wij:

“Op dinsdagmiddag 3 oktober kwamen vele schoolleiders en managers van scholen in het primair onderwijs bijeen om zich te beraden over de toekomst van de sector primair onderwijs in het algemeen en de belangenbehartiging van en door de sector in het bijzonder. Het initiatief was genomen door een aantal verontruste managers die zich al enige tijd onder de naam “Pettelaar Overleg” bezig houden met de noodzaak tot het komen van een volwassen sectororganisatie in het primair onderwijs.

Vooraf kon men zich inschrijven voor deze werkconferentie. Er hadden zich zo´n 60 managers vooraf ingeschreven die samen ruim 1500 scholen en 350.000 leerlingen vertegenwoordigden. In praktijk waren er uiteindelijk meer deelnemers.

Het doel van de dag was om te komen tot een manifest waarin bestaande vertegenwoordigers (AVS en besturenorganisaties) worden opgeroepen om onder voorwaarden snelheid te maken met het totstandkomen van deze gewenste sectororganisatie.”

Meer informatie
Manifest “Op weg naar één sectororganisatie” (PDF)
Aanbiedingsbriefje (PDF)
Akkoordverklaring mainfesttekst (PDF)
Uitgangspunten voor de vorming van de sectororganisatie in het Primair Onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.