De nieuwe overblijfwet, die schoolbesturen sinds februari verantwoordelijk maakt voor de overblijf in plaats van de ouders, heeft eerder kwaad gedaan dan goed. Dat stellen Conny Bergé, projectcoördinator Tijd voor school, en sociologe Rineke van Daalen in een manifest gericht aan onderwijsminister Ronald Plasterk.

In dagblad Trouw zegt Van Daalen: “Kinderen eten in de klas of met zn allen in een hal die daar niet geschikt voor is, schoolpleinen zijn te klein voor de vaak grote groep overblijvers. Het is bekend dat er tijdens de overblijf meer wordt gepest. Kinderen klagen over drukte. Wat mij betreft is het een wonder dat er voor zover ik weet nooit iets echt is mis gegaan.” In de praktijk blijkt er weinig veranderd te zijn aan de kwaliteit van de tussenschoolse opvang TSO. Overblijfkrachten die toezicht houden terwijl de leerkrachten zelf pauze hebben hoeven geen opleiding te hebben. Vaak besteedt een school de TSO uit aan commerciële kinderopvangorganisaties. “Eisen stellen kan alleen als de school overblijfkrachten in dienst neemt als volwaardige arbeidskrachten”, meent Van Daalen. En daar is geld voor nodig. Gebrek hieraan wijt Van Daalen aan het ontbreken van visie bij het ministerie, ingegeven door de Nederlandse moraal dat ouders zelf voor hun kinderen horen te zorgen. In tegenstelling tot de overblijf, moet de vanaf augustus verplichte voor- en naschoolse opvang wel voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die in de wet Kinderopvang staan. Van Daalen vreest echter dat er ook met die wet niks verandert in de praktijk.

Onderhandelen
Wat Bergé en Van Daalen signaleren in hun manifest is al langer bekend. “Het gaat hier om een taak die bij de school is neergelegd, zonder dat er middelen beschikbaar zijn gesteld om het goed te doen. In tweede instantie is er alleen geld gekomen om de welwillenden die TSO verzorgen een beetje te scholen. Het kan dus wel degelijk professioneler, maar niet voor een dubbeltje”, aldus de AVS. De AVS adviseert schoolleiders om in een koppeling met de voor- en naschoolse opvang een goed pakket voor TSO uit te onderhandelen. “Dat zal niet gemakkelijk worden met zoveel commerciële partners: het vergt ondernemersvaardigheden.”

Bron
Kader Primair 8 – April 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws