De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang WOK presenteert in een manifest tien adviezen over de toekomst van de buitenschoolse opvang bso. De WOK wil dat het nieuwe kabinet meerjarig beleid ontwikkelt en fors investeert in bso.Het manifest Tien adviezen: naar een dagarrangement voor het schoolgaande kind werd op 15 november 2006 overhandigd aan de Tweede Kamerleden Mariëtte Hamer PvdA en Eric Balemans VVD. Sleutelbegrippen in het manifest zijn: het kind centraal, keuzevrijheid van ouders, kwaliteit, professionaliteit en gelijkwaardig partnerschap van onderwijs en kinderopvang. De tien adviezen luiden als volgt:• Formuleer een visie en investeer in de voorzieningen voor schoolgaande kinderen;• Vertrek vanuit de wensen en behoeften van de ouders;• Ontwikkel een meerjarenplan ‘Naar een dagarrangement voor schoolgaande kinderen’;• Stel een meerjarige investeringsimpuls beschikbaar;• Hef de versnippering in beleidsinitiatieven op;• Benader het dagarrangement als een publiek-private samenwerking van gelijkwaardige partners;• Investeer in aantrekkelijke locaties en buitenruimtes;• Breng de tussenschoolse opvang onder in de aanpak ‘Naar een dagarrangement voor het schoolgaande kind’;• Geef ruim baan aan personele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang;• Stroomlijn de voorschriften en verminder de toezichtlast.Het complete manifest is hier tedownloadenIn de WOK zijn de AVS, de andere organisaties voor bestuur en management in het primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties vertegenwoordigd, samen met de werknemersorganisaties en de ouderverenigingen. Vanaf najaar 2005 heeft de WOK diverse adviezen uitgebracht over bso naar aanleiding van de motie Van Aartsen/Bos. Op 17 januari 2007 organiseert de werkgroep in Utrecht een studiedag over bso, zie ook Kadernieuws 4. Aanmelden hiervoor kan viawww.boink.infoActueelKader Primair 4 – december 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws