Manifest leraren over curriculum voor #Onderwijs2032

Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan de orde stellen in een manifest dat zij bij Paul Schnabel, voorzitter van Platform #Onderwijs2032, onlangs hebben ingediend.

De indieners, op de achtergrond ondersteund door circa 800 leraren, zijn voorstander van een ‘gelaagd’ curriculum, opgebouwd uit een basisdeel en een dynamisch deel. Het afgewogen, samenhangende en doorgaande kerncurriculum moet worden aangevuld met een dynamisch curriculummodel voor alle schoolsoorten. Leraren hebben dan meer regie en kunnen meer zelf vorm en inhoud geven aan het onderwijs, wat onder andere leidt tot een vermindering van de werkdrukbeleving.
Ook pleiten de ondertekenaars voor de oprichting van een landelijke Lerarenraad waarin leraren en hun vakverenigingen het voortouw hebben. Deze Lerarenraad moet een rol krijgen bij de ontwikkeling van het onderwijscurriculum en onder andere de dialoog op gang houden met verschillende stakeholders over inhoud en doelen van onderwijs in de diverse sectoren.

De indieners van het Manifest willen met de leden van Platform Onderwijs2032 en met vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW in gesprek om hun ideeën op korte termijn uit te werken en om te zetten in concreet beleid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.