De diepte-interviews die WSNS+ samen met de AVS en een aantal opleidingsinstellingen heeft gehouden met schoolleiders van sbo-scholen, hebben veel duidelijkheid gegeven in vragen en wensen die er leven bij deze groep schoolleiders.

Naast de roep om meer aandacht voor de moeilijke positie van het speciaal basisonderwijs en een betere bekostiging leverden de interviews inzicht in de specifieke vragen van de betrokken schoolleiders. WSNS+ heeft met de samenwerkende instellingen afgesproken om gedurende de schooljaren 2004 – 2006 gerichte ondersteuning te geven aan de schoolleiders uit het sbo. Om daarmee een begin te maken organiseert WSNS+ op 17 juni 2004 in zalencentrum Kenteq te Woerden een startconferentie voor sbo-schoolleiders. Tijdens deze conferentie komen thema´s als coachen, supervisie en intervisie, lumpsumfinanciering, grenzen aan de zorg, onderhandelen en veranderingen aansturen aan de orde. Doel is de vorming van structurele regionale netwerken (vanaf september 2004) voor het uitwisselen van informatie of het bieden van ondersteuning en nascholing.

Alle sbo-schoolleiders en de coördinatoren van samenwerkingsverbanden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze startconferentie.

Meer informatie
Wil Jaegers
Telefoon:. 0523-683328
Mobiel: 06-53418448

Aanmelden
Deelnameregistratie
Telefoon: 036-5331941 (werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur)
E-Mail: wsns@deelnameregistratie.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws