In de op 21 november gepubliceerde beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018) erkent minister Slob dat de positie van schoolleiders versterkt moet worden. In zijn beleid ontbreekt echter nog steeds een passend en eerlijk salaris voor schoolleiders, in een gebalanceerd functiehuis. De AVS heeft haar leden daarom opnieuw opgeroepen actie te voeren voor meer waardering van hun functie. Op 22 en 23 november bombarderen schoolleiders massaal de mailboxen van minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.

In de beleidsreactie erkent minister Slob dat schoolleiders een cruciale rol spelen in het tot stand brengen van goed onderwijs, dat de huidige onderwijspraktijk en toenemende maatschappelijke druk op scholen veel van schoolleiders vragen, dat er een schoolleiderstekort dreigt (en zelfs al ís) en dat hun positie versterkt moet worden. Maar in zijn maatregelen ontbreekt nog steeds een passend en eerlijk salaris voor schoolleiders, in een gebalanceerd functiehuis. Ook komen voldoende ondersteunende functies in de school en ruimte voor innovatie van het onderwijs niet of nauwelijks aan de orde in zijn beleidsreactie. Zaken waar de AVS zich al geruime tijd hard voor maakt.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “De roep om een eerlijk salaris moet gelden voor álle werknemers in de sector primair onderwijs, dus óók schoolleiders. Goede onderwijskwaliteit wordt mogelijk gemaakt door het hele schoolteam. Schoolleiders spelen daarin een cruciale rol. Waardering, onder andere in de vorm van een passend salaris, horen onderdeel uit te maken van de inzet van de politiek.”

Na de brandalarm- (september) en out of office-actie (oktober) heeft de AVS haar leden opgeroepen tot een massaal ‘emailbombardement’ over deze kwalijke en gevaarlijke disbalans op 22 en 23 november richting minister Slob en de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Leden werden hiervoor toegerust met voorbeeldteksten en de betreffende emailadressen. In de downloads hieronder zijn voor de volledigheid ook de Twitteraccounts van de politici toegevoegd.

CNV Schoolleiders ondersteunt de actie van de AVS.

Meer erkenning en waardering

Het vak van schoolleider verdient meer erkenning en waardering. Daarom, en met het oog op de (verwachte) tekorten, zijn onder andere acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

  • De uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
  • De belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs
  • De verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Hoe meer schoolleiders meedoen aan deze acties, hoe krachtiger onze stem!

E-mail_header_megafoon.png

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws