Het aantal leraren in schaal LB in het po is in de periode tot de peildatum 1 oktober 2016 licht gestegen, van 25,5 procent in 2015 naar 26,0 procent in 2016. Daarmee is de doelstelling van 40 procent leraren in de LB-schaal nog niet gehaald. In het vo is het aandeel LB-schalen iets gestegen en schaal LC en LD iets gedaald. Dat blijkt uit cijfers van DUO die het ministerie van OCW heeft gepubliceerd.

In het primair onderwijs is het aantal leraren in schaal LB met 0,5 procent gestegen. Dit ligt nog 14 procent af van de doelstelling van 40 procent. In het vo is het aandeel LB-schalen iets gestegen en schaal LC en LD iets gedaald. De doelstelling LD voor 2014 voor de Randstad (29 procent) en niet-Randstad (27 procent) is bijna gehaald. Ook de doelstelling LC voor de niet-Randstad (27 procent) gaat in de goede richting. De doelstelling LC voor de Randstad (55 procent) is nog niet gehaald. Dat geldt ook voor VO-totaal.

Ondersteuningstraject po
In 2016 is een ondersteuningstraject gestart om schoolbesturen in het primair onderwijs te ondersteunen om de functiemix op een beleidsrijke manier te versterken, via het verbinden van de functiemix met strategisch HRM-beleid. Er is nog ruimte voor enkele individuele trajecten. De eerste concrete resultaten van dit traject zullen naar verwachting pas in de cijfers van 2017 zichtbaar worden.
 
Op de website www.functiemix.nl staan alle gegevens per instelling voor de diverse onderwijssectoren. Ook staat op deze site de informatie over het ondersteuningstraject ter versterking van de functiemix.
 
Kwaliteitsimpuls
De functiemix kan voor elk schoolbestuur een kwalitatieve impuls van de gehele organisatie betekenen. De achterliggende doelstellingen van de functiemix zijn:

  • positieve impuls aan de kwaliteit van het onderwijs door meer differentiatie binnen schoolteams;
  • voor leraren mogelijk maken om carrière te maken in de klas, om te groeien naar een andere functie en positie in het team en om binnen een lesgevende functie meer te verdienen;
  • betere arbeidsmarktpositie van onze sector door het verbeteren van de salarispositie van leraren;
  • groeien naar een andere functie kan een impuls geven aan professionalisering.

 
In 2008 hebben OCW, de bonden en de PO-Raad afspraken gemaakt over de functiemix in het po, die zijn verankerd in de cao. Dit jaar heeft de sector po 235 miljoen euro extra geld in de lumpsum ontvangen. Daarvoor moet de sector zich wel committeren aan de functiemixafspraken.
 
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws