Macro-economische analyse motie Van Aartsen/Bos

Scholen worden vanaf 1 januari 2007 verplicht om van 7:30 tot 18:30 voor- en naschoolse opvang te organiseren als ouders daarom vragen. Een analyse door het CPB van de voorkeuren en realisaties bij de opvang van 4-12 jarigen suggereert dat er wellicht nog een latente vraag is naar buitenschoolse opvang. In potentie kan de motie daarom zorgen voor een toename van het gebruik van buitenschoolse opvang. De macro-economische effecten hiervan zijn echter beperkt. Het grootste deel van een toename in het gebruik van buitenschoolse opvang is substitutie voor andere vormen van opvang; een beperkt deel resulteert in een stijging van het aantal gewerkte uren.

Download

Macro-economische analyse motie Van Aartsen/Bos (CPB)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.