Maatwerkregeling ventilatie op scholen ‘verruimd’

Sinds 30 april 2023 is de Maatwerkregeling ventilatie op scholen gestopt. Met deze regeling konden schoolbesturen subsidie aanvragen om de ventilatie op scholen te verbeteren (en energiebesparende maatregelen te treffen). Voor de regeling was €140 miljoen beschikbaar. De regeling is volledig uitgeput. Er is vooralsnog geen verlenging of opvolging van de regeling voorzien.

Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen werd beoogd de schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie, zo snel mogelijk te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012, de Arboregelgeving en de aanvullende richtlijnen van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Besturen krijgen 30% subsidie van het bedrag van de begroting zoals ingediend bij de aanvraag . Vanwege hoge bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt bleek de eerder geldende uiterste startdatum niet altijd haalbaar. Om aanvragers tegemoet te komen is besloten om zowel de uiterste startdatum als de einddatum in de maatwerkregeling te verruimen.

Deze aangepaste regeling is inmiddels gepubliceerd in Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2022.

Meer informatie