De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer.

Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen, kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet. Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen. Volgens staatssecretaris Dekker komt dit de diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede en past dit bij het algemene streven van het kabinet om scholen meer ruimte te geven voor eigen afwegingen bij invulling van het curriculum. Dekker in een brief aan de Tweede Kamer:  “Ik vind het  belangrijk dat  scholen vrijheid hebben om zelf hun onderwijs en leeromgeving in te richten, passend bij hun onderwijsvisie.”

De extra middelen die scholen tijdelijk kregen voor de invoering van de maatschappelijke stage worden stopgezet nu ook de verplichting vervalt. Hiermee wordt vanaf schooljaar 2015/2016 55 miljoen gekort op de lumpsum van scholen, een bezuiniging uit het Regeerakkoord. De verplichte maatschappelijke stage vervalt met ingang van 1 augustus 2014 en de extra bekostiging vervalt een jaar later.

De Kamerbrief 'Afschaffing wettelijk verplichte maatschappelijke stage' is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws