Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds (Vf) een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode. Zo wordt vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, vergoed door het Vf.

De maatregelen van het VF:

  1. Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.
  • Wijze van indienen:  via de na-declaratietool.
  • Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
  • Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.

NB. deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant. Zij ontvangen nog apart een bericht hierover .

  1. Omdat het in deze periode voor schoolbesturen niet altijd mogelijk is om de gevraagde documenten tijdig te kunnen leveren aan het Vf, wordt de termijn van 8 weken gedurende deze periode opgeschort.
  2. In deze periode kan het voor schoolbesturen en administratiekantoren lastig zijn om hun declaraties op tijd in te dienen. Daarom wordt de indieningstermijn gedurende deze periode verlengt naar 6 maanden.
  3. Het inzetpercentage van de vervangingspools wordt door het Vf op 100 procent gezet in de periode waarin de corona-maatregelen voor de scholen gelden. Hierdoor ontstaan er voor de vervangingspools geen negatieve financiële gevolgen. Schoolleiders of schoolbesturen kunnen op de gebruikelijke wijze de poolverantwoording blijven invullen.  

Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. 

Links

Gerelateerd nieuws