Maatregelen tegen Mexicaanse griep

De overheid heeft besloten om de zomervakanties niet te verlengen als maatregel tegen de Mexicaanse griep. Wel kunnen scholen enkele simpele (preventieve) maatregelen treffen.

 – Als een leerling griepverschijnselen heeft, laat het dan thuis blijven totdat de symptomen volledig over zijn.
 – Zorg voor voldoende hygiëne in de school om besmetting van medewerkers en leerlingen te voorkomen. Vervang bijvoorbeeld handdoeken door papieren handdoekjes. Laat medewerkers en leerlingen regelmatig hun handen wassen met water en zeep. Zorg dat bureaus en deurklinken goed worden schoongemaakt. Ventileer de lucht in het gebouw vaak.

Meer informatie: www.minvws.nl/dossiers/grieppandemie/voor-bedrijven-en-organisaties en www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/faq-werk-school.jsp. Met vragen over een concrete situatie kunt u contact opnemen met de lokale of regionale GGD, die kan adviseren over verdere maatregelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.