Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de bezuiniging, per 1 augustus, op de middelen voor de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding.

Hieronder kunt u de brief downloaden:

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws