Lumpsumlijn

Er is een gratis telefoonnummer geopend voor alle vragen over de komende lumpsumbekostiging.

Via 0800-7272727 krijgt u antwoord op al uw vragen over Lumpsum, de simulatietool en de herverdeeleffecten voor uw school of bestuur. De telefoonlijn wordt bemand door het projectbureau Lumpsum PO. Zij proberen u altijd meteen te woord te staan. Bij technische vragen is er ondersteuning van de Stichting SentERdata (verbonden aan de Universiteit van Tilburg).

De lumpsumlijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.