De lumpsumbedragen voor het primair onderwijs in 2007/2008 zijn bekend. Ze verschillen maar weinig met de bedragen van het huidige schooljaar.

De indexering tot en met maart 2007 leidt tot een verhoging met 0,63 procent. Alle mutaties van algemene salarismaatregelen en premies zijn hierin meegenomen. De verhoging geldt zowel voor de personele bekostiging als voor de verhoging van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). Wijzigingen die nog gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld door de nieuwe cao die er nog moet komen, kunnen tot bijstelling leiden. De Regeling zal – na ondertekening door de staatssecretaris – vóór 15 april in het Staatsblad gepubliceerd worden. De beschikkingen van Cfi zullen omstreeks 13 april bij de besturen zijn.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws