Op 1 augustus aanstaande is het dan zover en wordt de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Ruim 14 jaar nadat op het beroemde Scheveningen Beraad werd afgesproken dat autonomievergroting van scholen betekent dat zij ook beschikking moeten krijgen over vrij besteedbare budgetten. Een hele verandering, die ook na 1 augustus schoolleiders en besturen de nodige hoofdbrekens zal kosten. De AVS is altijd een sterke voorstander geweest van lumpsumbekostiging, omdat problemen van scholen zo divers zijn, dat centrale bekostigingsregels eerder een belemmering dan een voordeel zijn. We stellen de voorwaarde dat budgetverantwoordelijkheid ook op schoolniveau vorm moet krijgen. Voor meerpitters geldt dat daar een belangrijke taak is weggelegd voor het bovenschools management. Geld zal visie moeten volgen. Ook bij lumpsum is het bekostigingsniveau zelden hoog genoeg om aan alle plannen en wensen tegemoet te komen. En zoals dat ook voor mijn eigen huishoudboekje geldt, zullen bovenschoolse en schooldirecteuren gezamenlijk prioriteiten moeten stellen bij hoe de middelen effectief over de scholen worden verdeeld. Uit onderzoek van de AVS en besturenorganisaties blijkt dat de meeste scholen klaar zijn voor lumpsum. Of dat ook betekent dat scholen zich voldoende zeker voelen om beleidsrijk met investeringen om te gaan, zal nog moeten blijken. Net als met de invoering van het formatiebudgetsysteem, zullen scholen de eerste jaren voorzichtig omgaan met de lumpsumbekostiging. Dat bleek ook uit de ervaringen in het voortgezet onderwijs, waar de lumpsum in 1998 werd ingevoerd. De AVS zal de komende jaren scholen blijven ondersteunen om te leren effectief met geld te sturen, gedreven vanuit de visie die scholen hebben op de organisatie en inhoud van hun onderwijs.Nog zon datum waar ik naar uitzie is 27 april: het 11e AVS congres in het Nieuwegeins Business Centrum, onder de titel Voor elkaar. Een dag waarop veel collegas elkaar weer ontmoeten en deelnemen aan een keur van activiteiten. Het AVS congres heeft inmiddels naam gekregen. Bijzonder op deze dag is de prijsuitreiking van de wedstrijd Meester hoe werkt het?, de wedstrijd die de AVS en het Platform VTB hebben uitgeschreven voor werkenden in het bedrijfsleven. De feitelijke prijsuitreiking wordt verricht door het duo Ernst en Bobbie (en de rest), die een half uur durende show verzorgen met kinderen van verschillende scholen. Ook de ingezonden werkstukken zullen op het congres te zien zijn. Verder veel activiteiten die dag: een groot aantal workshops, een grote vakbeurs, plenaire lezingen van aansprekende persoonlijkheden en informeel netwerken. Van alles wat en bovenal een gezellig dagje uit. Ik hoop ook dit jaar weer veel vrienden en collegas te mogen ontmoeten. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Ga dan naar de congres website of vul het inschrijfformulier uit de congresfolder in. Bellen kan natuurlijk ook. Tot ziens op 27 april!Auteur: Ton DuifKaderspelKader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws