Steeds vaker worden AVS adviseurs via de Helpdesk en tijdens de Veldbenadering lumpsum geconfronteerd met specifieke knelpunten rond de invoering van lumpsum in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Er zijn steeds meer vermoedens, gevoelens en berekeningen in het veld die bevestigen dat er in de rekenregels te weinig oog is voor specifieke situaties in het speciaal onderwijs.

De AVS wil die specifieke situaties in het speciaal onderwijs op het spoor komen. Daarom organiseren we een bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 december om 14.30 uur in Hogeschool Domstad te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst willen we de specifieke effecten van lumpsum voor het speciaal onderwijs achterhalen en nagaan of er sprake is van een algemeen knelpunt. Als dat zo is, zal de AVS zich inzetten voor een structurele oplossing van die knelpunten. U kunt op twee manieren meewerken aan deze inventarisatie:

1. Deelnemen aan de bijeenkomst van 16 december. Op deze manier kunt u uw eigen knelpunten inbrengen en aangeven  of er sprake is van een algemeen probleem dat specifiek is voor het speciaal onderwijs. U krijgt een bevestiging en routebeschrijving toegestuurd. Geef zo mogelijk ook uw knelpunten alvast door.

2. Uw knelpunten per e-mail inbrengen, zodat deze meegenomen kunnen worden tijdens de bijeenkomst op 16 december. 

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws