Ludieke actie voor blijvende steun DELTAPLAN

Op woensdag 28 februari vond het commissiedebat leraren in de Tweede Kamer plaats. AVS zat op de publieke tribune. Voorafgaand aan het debat was er een ludieke actie en sprak AVS ook met een aantal politici over één van de onderwerpen uit het debat: het DELTAPLAN.

In december stuurde AVS samen met de andere bonden en werkgeversorganisaties een brief naar de informateur. Daarin werd het nieuwe kabinet opgeroepen tot het maken van een DELTAPLAN om het personeelstekort in het onderwijs aan te pakken. De actie van woensdag 28 februari is een vervolg daarop.

Puzzelstukken

In Den Haag vond het commissiedebat Leraren plaats. In zo’n debat krijgen de fracties een aantal minuten spreektijd. Daarin benoemen ze wat voor hen belangrijk is en stellen daar vragen over aan de minister die ze vervolgens ook beantwoordt. De formele afronding, inclusief het indienen van moties, gebeurt in de plenaire vergadering.

Ook de oproep voor het maken van een DELTAPLAN werd in het debat besproken. In totaal overhandigde AVS samen met de andere partijen negen puzzelstukken aan diverse Kamerleden. Het was aan de Kamerleden om de puzzel te leggen. Een simpel, maar belangrijk gebaar. Het oplossen van het leraren- en schoolleiderstekort vergt een samenhangend plan, over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan blijven steunen.

Rol schoolleider aangekaart

Na afloop van de actie voor op het plein bij de Tweede Kamer nam AVS samen met de andere organisaties plaats op de publieke tribune bij het commissiedebat. In het debat was er naast het DELTAPLAN ook aandacht voor bijvoorbeeld inclusief onderwijs, de Onderwijsregio’s en de lumpsumbekostiging. Ook de rol van de schoolleider werd aan het begin van het debat door diverse fracties als ‘cruciaal’ aangemerkt.

Het debat is terug te kijken via Leraren – Debat Direct.