Loyalis gaat in 2006 meebetalen aan de rentegratiekosten van langdurig zieken bij werkgevers met een contract voor het IP Aanvullingsplan. Dit is een verzekering die de financile gevolgen van arbeidsongeschiktheid opvangt. De rentegratiesubsidie is voor werknemers die zes maanden of langer ziek zijn. Ook zieke werknemers znder een IP aanvullingsplan komen hiervoor in aanmerking.

De hoogte van de subsidie die Loyalis per rentegratietraject verleent, hangt af van de deelnamegraad aan het IP Aanvullingsplan. Dit is het percentage van de werknemers bij een organisatie dat deelneemt aan het IP Aanvullingsplan. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de subsidie. In 2006 is er voor de subsidie een budget van 2 miljoen euro. Na een evaluatie aan het eind van dit jaar krijgt de regeling mogelijk een structureel karakter.

Het IP Aanvullingsplan is een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering die een aanvulling biedt op de wettelijke WIA-uitkering. Deze vult het inkomen aan tot minimaal 70 procent bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en biedt een aanvulling van 10 procent bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Rentegratie van zieken is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Met een subsidie voor werkgevers probeert Loyalis hen te ondersteunen en de rentegratie te stimuleren. En daarmee de schadelast voor werkgever, werknemer en Loyalis te beperken. Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid en personeelszorg, speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen.

Meer informatie over de Rentegratiesubsidie IP Aanvullingsplan vindt u op http://www.easinet.nl/(productwijzer/rentegratiesubsidie IP Aanvullingsplan) en op deze website. U kunt ook bellen met de Loyalis Adviesdesk, tel. 045-5796579.

Actueel
Kader Primair 8 – april 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws