Voor het bepalen van de lotingsklasse van een leerling, die naar het Hoger Onderwijs gaat en deel wil nemen aan de loting, zijn een definitieve cijferlijst en diploma vereist.

Als de school nog geen definitieve cijferlijst heeft uitgereikt, dan kan de leerling de school vragen om een overzicht van alle vakken en cijfers conform de definitieve cijferlijst. Dit overzicht met eindresultaten wordt door de afdeling Loting/CBAP van DUO een ‘tijdelijke’ cijferlijst genoemd.

Aangezien de tijd tussen de uitslag van het eindexamen en de uitslag van de loting nogal krap is en om geen vertraging op te lopen tijdens het lotingsproces kunnen leerlingen uit het VO volstaan met het insturen van een “`tijdelijke’” cijferlijst. Met deze “tijdelijke” cijferlijsten is het voor DUO wél mogelijk de kandidaten voor de loting meteen in een lotingsklasse in te delen zodat ze geen vertraging oplopen in het lotingsproces.

Indien de school dit jaar “tijdelijke” cijferlijsten wil afgeven aan leerlingen die deelnemen aan een loting in het HO, dan dienen de volgende gegevens op de “tijdelijke” cijferlijst vermeld te worden:

  1. De persoonsgegevens van de examenkandidaat,
  2. Het profiel waarin eindexamen is gedaan,
  3. Schoolgegevens,
  4. Onderverdeling in het vakkenpakket van het: gemeenschappelijke deel, profieldeel, vrije deel en het combinatiecijfer,
  5. Vermelding dat de kandidaat is geslaagd,
  6. Getekend of gestempeld door de school
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.