In de Pensioenkamer is een akkoord gesloten over het laten vervallen van de loonsuppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Een en ander geldt per 1 januari 2007.

Vanaf deze datum worden geen suppletie- uitkeringen na ontslag door arbeidsongeschiktheid meer toegekend. Voorheen was het in het kader van de bovenwettelijke regelingen onder andere mogelijk om loonsuppletie te verkrijgen bij een gedeeltelijke afkeuring op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hiermee vervalt hoofdstuk drie van het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BZA). Dit alles heeft geen gevolgen voor lopende suppletie- uitkeringen, die uiterlijk op 31 december 2006 zijn toegekend.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws