Leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF). Als zij dat voor 22 januari aanstaande doen, kunnen zij daarmee aan de slag op hun school en tijdens schooltijd vanaf april 2019.

Leraren kunnen een aanvraag doen voor een initiatief dat vernieuwend is voor hun school. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om tijdens schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Dat gebeurt met een subsidie van maximaal 75.000 euro om uren op school ‘vrij te kopen’. De leraren doen ook mee aan drie leerbijeenkomsten met alle deelnemers om van elkaar te leren. Ervaren leraren bieden daarnaast coaching in groepjes aan.

Meer werkplezier
LOF richt zich op beter onderwijs door ruimte te creëren voor de ontwikkeling van leraren en schoolteams. Leraren die eerder meededen, ervaren meer werkplezier en energie om het beroep uit te blijven oefenen. Daarmee is LOF ook een goed instrument voor scholen en besturen om hen te behouden voor het onderwijs. Voorbeelden van eerdere initiatieven gaan onder andere over doorlopende leerlijnen tussen po en vo of vakoverstijgend werken met behulp van robotica. In het speciaal onderwijs werkt een leraar bijvoorbeeld aan lesmethodes met zo min mogelijk geschreven taal. Via mbo-pioniers ging een deelnemer aan de slag met stapsgewijs leren van ict-vaardigheden voor laagniveau leerlingen.

Verder via CAOP
LOF is een project van, voor en door leraren dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het project wordt vanaf 1 januari 2019 ondersteund door het CAOP. Daarvoor werd het project uitgevoerd door de vorig jaar  opgeheven Onderwijscoöperatie. Ook andere taken van de Onderwijscoöperatie gaan naar het CAOP, zoals de samenwerking in Leraar 24 (met Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en de ondersteuning van de Bevoegdhedencommisie nieuwe vakken vo.

Leraren die voor schooljaar 2018/2019 een LOF-subsidie willen aanvragen, kunnen daarvoor terecht op www.lerarenontwikkelfonds.nl. Leraren kunnen bij lerarencoaches terecht voor tips voor het opstellen van een goede aanvraag. Een jury van leraren beoordeelt de aanvragen. Na 22 januari is er nog één kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. Die aanvraagperiode loopt tot 16 april 2019.

Links

Gerelateerd nieuws