In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat om een leerproces door te maken samen met andere leraren, waardoor de leraar zich professionaliseert en de beroepsgroep wordt versterkt.
 
Door de taken die de Onderwijscoöperatie uitvoert (zie de toelichting op artikel 2), zorgt het LerarenOntwikkelFonds ook voor kennisdeling, zodat leraren op elkaars werk kunnen voortbouwen.

Ook in het schooljaar 2017-2018 kunnen leraren (po, so, vso en vo) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een LOF-subsidie. In schooljaar 2017-2018 zijn er drie aanvraagmomenten:
a. uiterlijk 10 oktober;
b. uiterlijk 16 januari; en
c. uiterlijk 17 april.

Informatie over de aanmelding en tips voor een grotere kans van slagen van het verkrijgen van de LOF-subsidie zijn te vinden op de website van LOF.

Het LOF is inmiddels twee schooljaren succesvol in het ondersteunen en verbinden van leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Het LOF geeft subsidie en begeleiding aan initiatieven van, voor en door leraren die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs door leraren, de professionalisering van leraren en het versterken van de beroepsgroep leraren.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd