Na #wijschoolleiders slaan alarm!, #wijschoolleiders out of office, #wijschoolleiders verdienen meer!, #wijschoolleiders spreken Slob en #wijschoolleiders niet (te) vervangen! voeren schoolleiders actie tijdens het 24ste AVS-congres: #wijschoolleiders drukken onze stempel.

Honderden schoolleiders zijn op vrijdag 15 maart naar het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein gekomen en deden in de ochtend mee aan een live peiling in het kader van de actie ‘#wijschoolleiders drukken onze stempel‘, AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij voeren actie voor erkenning en waardering van ons mooie en complexe vak, want de manier waarop wij ons schoolleiderschap inrichten, drukt een stempel op de kwaliteit van het onderwijs.”

PHOTO-2019-03-15-10-33-58.jpg PHOTO-2019-03-15-09-42-13.jpg
Schoolleiders bestickeren de actiewand met om aan te geven wat zij juist wel nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen: #wijschoolleiders drukken onze stempel (foto's Hans Roggen).
 
Vanaf 9 uur ’s ochtends, nog voor de officiële opening van het AVS-congres, vond een  live peiling plaats. Op een actiewand lieten schoolleiders weten wat zij wél nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ze konden kiezen uit verschillende stellingen, zoals: ‘Tijd en geld om te professionaliseren’, ‘Ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie’, ‘Duidelijke verantwoordelijkheden met bijpassende bevoegdheden’ en ‘Formele invloed op beleid’. De meeste stickers werden beplakt bij het onderwerp 'loon naar werken: een eerlijk en passend salaris'.

Ook deden schoolleiders via een mobiele praatpaal een oproep aan de politiek. Hierin riepen zij op dat de politiek meer erkenning en waardering voor hun complexe vak moet hebben.  

Aan het begin van haar openingsspeech geeft AVS-voorzitter Petra van Haren, na de vertoning van een film met de diverse gevoerde #wijschoolleider-acties, schoolleiders de mogelijkheid om te reageren op stellingen die gaan over de aanleiding van de acties.

Een van de stellingen waarop de aanwezige schoolleiders kunnen reageren luidt: ‘Minder werkdruk en een hogere waardering voor ons vak is nodig – nu.’ Daar is meteen al veel bijval voor te vinden. Ook de andere stellingen, zoals ‘Investeren in schoolleiders, is investeren in de toekomst!’, worden  luid toegejuicht. Ook kunnen de aanwezigen reageren op een stelling over de actie #wijschoolleiders drukken onze stempel. Van Haren legt uit: “Wij voeren actie voor erkenning en waardering van ons mooie en complexe vak, want de manier waarop wij ons schoolleiderschap inrichten, bepaalt hoe de school zich ontwikkelt en hoe kwaliteit en continuïteit van onderwijs gestalte krijgen. Om dit belang te benadrukken, stellen wij: Schoolleiders drukken hun stempel!”
Na de massale steunbetuiging wordt het actiedeel afgesloten en voert Van Haren haar openingsspeech (zie download: ‘Het is zaak om het enorm oplopende schoolleiderstekort aan te pakken’).
 
Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak ‘manusje van alles’, mede door de personeelstekorten in de sector en een gebrek aan ondersteunende functies in de school. De AVS en CNV Schoolleiders roepen schoolleiders daarom op actie te voeren door van 11 maart tot 11 juni 2019 te laten zien welke oneigenlijke of wellicht overbodige taken schoolleiders uitvoeren. Wat heeft de schoolleider niet nodig om zijn of haar functie goed te vervullen?

Zo wordt de vaak veel te hoge werkdruk van de beroepsgroep zichtbaar en maken we duidelijk dat schoolleiders strategischer gepositioneerd moeten worden. Door de veelheid aan oneigenlijke taken komen schoolleiders hier nu onvoldoende aan toe. Dit bedreigt op zowel de korte, maar vooral ook op de lange termijn, de kwaliteit van de school en het onderwijs.
 
Schoolleiders kunnen met de actie meedoen door op alle (administratieve) werkzaamheden die zij niet zouden moeten doen, of op andere zaken die ze niet kunnen gebruiken om hun werk als schoolleider goed te doen, een digitale actiestempel te ‘plakken’. AVS-leden hebben hierover een mail ontvangen. De actie heeft het meest effect als voorbeelden worden gemaild naar actie@avs.nl en/of via Twitter (#wijschoolleiders en @schoolleider) worden gedeeld, met gebruikmaking van de actiestempel.

Waarom deze actie?
Met deze actie zet de AVS haar eigen, vanaf september 2018 ingezette actielijn voort voor meer erkenning en waardering van het vak schoolleider. Na de brandalarmactie volgden respectievelijk een out of office actie, het e-mailbombardement richting onderwijspolitici en een week geen vervanging regelen voor zieke leerkrachten. Tussentijds werd met minister Slob en de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer gesproken over de problematiek van schoolleiders, mede naar aanleiding van deze acties.

Naast de acties is de AVS op dit moment volop in gesprek aan de cao-tafel. De positie en beloning van schoolleiders in het primair onderwijs komt nadrukkelijk aan bod, gekoppeld aan onderzoek naar hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

Links

Gerelateerd nieuws