Als scholen meer aandacht besteden aan goede voeding en beweging, worden kinderen gezonder en minder dik, blijkt uit een Limburgse proef op vier basisscholen.

De provincie Limburg initieerde De Gezonde Basisschool van de Toekomst omdat er in de regio rond Heerlen veel vaker gezondheidsklachten als obesitas, hart- en vaatziekten en longaandoeningen voorkomen. Doel was kinderen van jongs af aan gezondere patronen aan te leren. Universiteit Maastricht voerde het begeleidende onderzoek uit. Conclusie: het overgewicht van de kinderen op de scholen die meededen, nam af. “Het lijkt dat we dat kunnen keren. De kinderen veranderen niet alleen op school hun gedrag, ze beïnvloeden ook hun ouders”, aldus onderzoeker Onno van Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

In overleg met het Voedingscentrum voerden vier basisscholen in de regio het aangepaste programma in. Op twee scholen gingen de kinderen alleen meer bewegen. Bij twee andere scholen werd niet alleen de lesdag opgerekt om meer te sporten, er kwamen ook alternatieven voor de boterham met zoet beleg tussen de middag.

Van Schayck: “Zo kregen ze een gezonde lunch waarin 80 procent uit de Schijf van Vijf komt. Een zelfsmeerlunch, dus het is niet zo dat ze iets verplicht moeten eten. Maar ze worden wel gestimuleerd om nieuwe dingen uit te proberen. Wij volwassenen zijn vaak conservatief in onze keuzes, maar als kinderen een leuke manier krijgen om iets nieuws te proberen, staan ze er heel erg voor open.”

In het begin was er nog wel wat scepsis bij leraren en ouders, bijvoorbeeld qua tijdsinvestering, maar dat nam in vier jaar tijd sterk af.

De kosten van de lunch, 4,50 euro, worden bij basisschool De Schatgraver grotendeels door de verschillende overheden betaald, ouders hebben een eigen bijdrage van 1,75 euro. Ouders zijn veelal bereid dit te betalen.

Ook waren er bijkomende voordelen, zoals minder ongelijkheid in de klas (geen tegenstelling meer van een appeltje van het ene kind ten opzichte van een luxe gevulde broodtrommel van een ander kind) en minder pesten (omdat de sfeer beter was).

Inmiddels zijn er in Limburg ruim twintig scholen die het model willen overnemen. Op 22 september is er ook een website gelanceerd om scholen in andere delen van het land enthousiast te maken.

Gezonde school

Scholen die willen werken aan gezondheid voor hun leerlingen kunnen ook kiezen voor de bestaande ‘gezonde school-aanpak’. Gezonde leerlingen presteren beter. Hiermee promoot De Gezonde School al jaren een gezonde school-aanpak om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de Gezonde school.

Links