Lijst impulsgebieden gepubliceerd

Onderwijsachterstanden
Voor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding, heeft het ministerie van OCW de lijst met de 967 postcodegebieden officieel gepubliceerd.

De Impulsgebieden zijn gebieden waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid en veel lage inkomens. Beide factoren spelen een rol bij het ontstaan van onderwijsachterstanden. De impulsgebieden zijn vastgesteld op basis van de zogenoemde `armoedemonitor 2008´ van het SCP/CBS. Het postcodeoverzicht geldt voor de schooljaren 2009/2010 tot en met 2012/2013 en wordt dus voor vier jaar vastgesteld.

 Overzicht Imp gebied

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.