Lichte daling verzuimcijfers vo 2014

Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is zowel bij het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel licht gedaald. Daarmee volgt het ziekteverzuim in het vo de landelijke dalende trend. Het lage ziekteverzuim houdt volgens het CBS mogelijk verband met de economische situatie en de milde griepgolf aan het begin van 2014. Dit meldt Voion.

De verzuimcijfers zijn als volgt gespecificeerd:

  • Het verzuimpercentage van het OP is gedaald van 5,0 procent in 2013 naar 4,9 procent in 2014; voor het OOP daalt het verzuimpercentage van 5,4 procent in 2013 naar 5,1 procent in 2014.
  • De ziekmeldingsfrequentie is voor zowel het OP als het OOP met een procentpunt gedaald in 2014 naar 1,6 respectievelijk 1,3.
  • De gemiddelde verzuimduur nam in 2014 toe met 1 dag naar gemiddeld 13 dagen verzuim voor het OP en 17 dagen voor het OOP.
  • Het nulverzuimpercentage (dat is het percentage werknemers dat zich niet ziek heeft gemeld in enig jaar) is in 2014 fors gestegen. Voor het OP van 40,2 procent naar 47,8 procent en voor het OOP van 43,6 procent naar 50,5 procent.

De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Een volledig overzicht van verzuimkengetallen met een uitsplitsing naar personeelskenmerken is te vinden via de website van Voion (zie download).

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.