Levensmiddelenindustrie beperkt reclame op basisscholen

In de strijd tegen overgewicht past de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie FNLI de Reclamecode voor Voedingsmiddelen aan. Zo zal reclame voor voedingsmiddelen voor kinderen tot 7 jaar worden beperkt. In het verlengde daarvan is het niet toegestaan om op verblijven en opvang voor kinderen tot 13 jaar en op scholen voor primair onderwijs reclame te maken voor een voedingsmiddel.

Op 2 juni 2005 is de Reclamecode voor Voedingsmiddelen geïntroduceerd. De code verzekert juiste en volledige informatie voor de consument en vereist terughoudendheid in marketing gericht op kinderen. In de zomer van 2006 is de code door de FNLI geëvalueerd en zijn de resultaten van deze evaluatie met de Consumentenbond, het ministerie van VWS, het Voedingscentrum en de Stichting Reclame Code besproken. Op basis hiervan stelt de industrie nu een aantal wijzigingen voor in de bestaande Reclamecode. Naast het beperken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen onder 7 jaar, worden nog een aantal andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is het niet alleen meer verboden om in een reclame-uiting overmatige consumptie van een voedingsmiddel te tonen, maar mag er in het geheel niet worden aangezet tot overmatige consumptie. Ook is het niet toegestaan om op verblijven en opvang voor kinderen tot 13 jaar en op scholen voor primair onderwijs reclame te maken voor een voedingsmiddel. Hierbij geldt dat iedere openbare aanprijzing telt, ongeacht het medium dat wordt gebruikt print, sampling acties, radio, tv, internet, et cetera. Verder overleg met VWS zal nog plaatsvinden en de wijzigingen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Reclame Code. Iedereen die meent dat een reclame in strijd is met de Reclame Code voor Voedingsmiddelen, kan bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen. Adverteerders van voedingsmiddelen zullen zich op korte termijn conformeren aan de aangepaste regels die de levensmiddelenindustrie zichzelf oplegt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.