Staatsecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 5 november 2020 gereageerd op vragen met betrekking tot de levensloopregeling.

De levensloopregeling is sinds 1 januari 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht. Als de door hen opgebouwde aanspraken in de levensloopregeling op 31 december 2011 een waarde in het economische verkeer hadden van 3.000 euro of meer, hadden zij de keuze om hun levensloopregeling voort te zetten of daarmee te stoppen.

In het wetgevingsoverleg is vanuit de Tweede Kamer de vraag voorgelegd of het levenslooptegoed kan worden omgezet in verlofaanspraak. Hiertegen zijn zowel inhoudelijke als budgettaire bezwaren. Deelnemers hebben gedurende een periode van 10 jaar de tijd om van de overgangsregeling gebruik te maken. Zij hebben daarom alleen nog dit kalenderjaar om de regeling toe te passen.

De brief van staatssecretaris Vijlbrief is hieronder te downloaden.

Gerelateerd nieuws