Maandag 10 februari vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over de toekomst van ons onderwijs. Drie tafelgasten gingen met elkaar de discussie aan over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Samen met het aanwezige publiek ontstond er een levendige discussie. Op 13 (Rotterdam), 18 (Utrecht) en 20 februari (Amsterdam) en 3 (Heerlen), 10 (Leeuwarden) en 23 maart (Amersfoort) zijn ook dialoogbijeenkomsten.
 
De drie tafelgasten die met elkaar in discussie gingen, waren:

  • Hanke Korpershoek, onderwijskundige en universitair hoofddocent aan het GION Onderwijs/Onderzoek instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Sylvia Pronk, interim directeur bij De Haagse Scholen
  • Louise Elffers, lector Kansrijke schoolloopbanen HvA en universitair docent onderwijswetenschappen aan de UvA

Gespreksleider Tjip de Jong opende de discussie met de vraag waarom het belangrijk is om aan onderwijsgelijkheid te werken. De tafelgasten waren het hier al snel over eens en vulden elkaar aan. Het is volgens de tafelgasten noodzakelijk omdat het huidige onderwijsstelsel resulteert in ongelijke leerkansen in het onderwijs voor leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden. Daarbij is het wel belangrijk om te concluderen dat niet overal ongelijke kansen zijn. Het gaat om genoeg scholen ook goed. De vraag die tijdens de discussie ontstond  is of het onderwijssysteem moet worden aangepakt, of juist de uitvoering ervan.

Het publiek deed actief mee aan de discussie en kreeg aan de hand van drie stellingen de kans om aan te geven welk standpunt zij innemen. De drie stellingen waren:
1.    Door uitstel van definitieve selectie tot ongeveer 15 jaar geven we alle leerlingen een eerlijke kans
2.    Leerlingen zijn zelf in staat om keuzes te maken in het onderwijsaanbod
3.    Door een breed modulair aanbod met vakken op verschillend niveau zijn leerlingen gemotiveerder

De discussie is terug te luisteren via een podcast. Bekijk ook het e-magazine Toegang tot onderwijs en gelijke kansen, met onder ander een sfeerimpressie van de dialoogbijeenkomst, interviews van de tafelgasten en bezoekers en het verslag van de discussie.
 
Toekomstagenda Schoolleiders
Parallel hieraan verzamelt de AVS, samen met andere onderwijsorganisaties, input van schoolleiders voor de Toekomstagenda Schoolleiders. Samen met schoolleiders werken we aan een stevige schoolleidersagenda om de beroepsgroep beter te positioneren. Schoolleiders worden opgeroepen hun ideeën te delen op de website www.deleiderschapsagenda.nl
 

Links

Gerelateerd nieuws