Een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen maken en de moedertaal van een leerling als opstapje gebruiken voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen die in de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ staan. Een publicatie van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers.
 
Momenteel krijgen nieuwkomers een of twee jaar opvang in een taalklas. Daarna moeten deze kinderen ‘met de stroom mee’. Deze overgang is vrij abrupt en heeft een eenzijdige focus op correct taalgebruik. “Contact met Nederlandstalige leeftijdsgenootjes is vanaf het eerste moment natuurlijk cruciaal,” zegt auteur en taalwetenschapper Maaike Hajer. “Maar ook als je dagelijkse communicatie op school in het Nederlands al goed verloopt, is het nog niet gezegd dat alle vakken volledig in het Nederlands kunnen. Het leren van kinderen verloopt via de moedertaal, dát is de springplank.’’ Als een leerling bijvoorbeeld alleen nog gebruik mag maken van het Nederlands, kan dat zijn cognitieve en sociale ontwikkeling in de weg staan en gaat leertijd verloren.
 
Hajer denkt dat het leren van de Nederlandse taal nu soms nog onderschat wordt. Tegelijkertijd zijn er veel didactische werkvormen die de praktijk nog niet bereikt hebben. ”Het goede nieuws is dat iedere leerkracht het verschil kan leren maken. Dat zit soms ook in kleine dingen. Uiteindelijk hebben alle kinderen baat bij een rijk repertoire van leraren.”
 
In de handreiking staan veel praktische voorbeelden en tips over het omgaan met meertaligheid in de klas door het geven van taalsteun in alle vakken, passend bij de leeftijd. Schoolleiders en bestuurders vinden er informatie om vanuit een gezamenlijk beleid een meerjarig integratieproces te begeleiden.

De PO-Raad wijst nog op het feit dat het aantal nieuwe vluchtelingen in Nederland afneemt. Het totale aantal kinderen neemt echter toe door de toegenomen gezinsherenigingen. 

De handreiking wordt deze week bezorgd bij alle basisscholen, besturen en samenwerkingsverbanden in Nederland.

Links

Gerelateerd nieuws