Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven komen met ‘noodplannen’ voor het lerarentekort in de grote steden. In de regio’s wordt samenwerking tussen schoolbesturen onderling en met lerarenopleidingen verder gestimuleerd door ophoging van de voormalige RAL-gelden, nu RAP-gelden geheten.

Volgens minister Slob is het onvermijdelijk dat scholen het met minder leraren moeten bolwerken. In de noodplannen voor grote steden staat welke scholen het nu het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu kunnen nemen. Ook wordt bekeken of het nodig is om af te wijken van bestaande regelgeving.

Regio en G4
Eind januari moeten er al noodplannen liggen voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. De grote steden hadden hiervoor in 2019 een miljoen euro per stad per jaar gekregen; daar komt nu vier jaar lang hetzelfde bij. Voor de regio’s was in december 2018 al structureel 9 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld (13 miljoen aan totale RAL-gelden minus de 4 miljoen voor de grote steden), maar dat is nu opgehoogd naar 15 miljoen per jaar voor 2020 en 2021. De naam is daarbij veranderd van RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort) naar RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort).

Routes naar leraarschap
De maatregelen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren. Voor de langere termijn werkt het ministerie van OCW ook aan een nieuw bevoegdhedenstelsel, met als doel dat leraren zich meer kunnen specialiseren en het vak aantrekkelijker wordt. Ook werkt het ministerie aan toegankelijke, meer flexibele lerarenopleidingen. Begin 2020 komt er een centraal loket met informatie over routes naar het leraarschap.

Digitaal nakijken
Het ministerie wil met andere partijen zoeken naar oplossingen om het onderwijs anders te organiseren, met minder leraren, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Dat kan gaan om andere invullingen van onderwijstijd, gebruik van digitale leermiddelen ter ondersteuning (zoals digitaal nakijken) en meer variatie in onderwijspersoneel. _ Meer weten over de RAP? Kijk op arbeidsmarktplatformpo.nl

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders