Lerarentekort in vo verschilt per regio

Een tekort van 600 leraren in het vo wordt dit jaar verwacht. In 2018 zal dat tekort oplopen tot ruim 800 en daarna licht dalen tot iets onder de 800. Er zijn vooral te weinig leraren in exacte vakken en in de grote steden. Daarnaast laat het lerarentekort in het vo grote verschillen zien per regio. Dit blijkt uit een prognose van CentERdata die gemaakt is voor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion, die de gegevens onlangs publiceerde.

Er zijn regio’s in Nederland waar weinig of geen vacatures zijn of worden verwacht vanwege krimp van het aantal leerlingen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Noord- en Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeland. In andere regio’s worden juist grote spanningen op de arbeidsmarkt verwacht, zoals in de grote steden. Deze worden veelal veroorzaakt door een grote verwachte uitstroom van personeel, terwijl het leerlingenaantal in die regio’s gelijk blijft of beperkt groeit. Scholen kunnen zelf verder aan de slag gaan met de onderwijsarbeidsmarktramingen, meldt Voion.

Ongeacht de regio zijn de tekorten vooral zichtbaar in de vakken Duits, Frans, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Deze cijfers staan dus lijnrecht tegenover eerder beweringen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs waarin hij stelt dat er minder behoefte is aan leraren in het vo de komende jaren, omdat het aantal leerlingen afneemt.

De NOS meldde onlangs dat het steeds vaker gebeurt dat scholen een flinke premie betalen om een docent over te halen een baan aan te nemen op een school. Een opmerkelijke en schrijnende situatie.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.