In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad van State had kritiekpunten en adviseerde het wetsvoorstel te heroverwegen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het kabinet de invoeringsperiode met vier jaar verlengd.

Door het wetsvoorstel krijgen leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid om hun beroep sterker te maken. Ze krijgen meer ruimte voor hun eigen ontwikkeling. In het register kunnen leraren zichtbaar maken dat ze hun kennis en kwaliteit op peil houden door na- en bijscholing vast te leggen. Iedere vier jaar wordt een inschrijving opnieuw beoordeeld. Welke eisen aan het register worden gesteld, is aan de leraren zelf. Leraren die niet voldoen aan die criteria krijgen een aantekening bij hun vermelding in het lerarenregister. Leraren die (nog) niet bevoegd zijn, komen in het registervoorportaal te staan.

Het Lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de vertegenwoordiger van de beroepsgroep. Sinds 2012 kunnen leraren zich al vrijwillig inschrijven. Met ingang van 2017 wordt dit dus wettelijk verplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs: “Het register is een stok achter de deur. Leraren krijgen zo meer ruimte voor eigen vorming en worden weer eigenaar van hun beroep – en de leerling krijgt de best opgeleide leraar voor de klas.” De bewindsman werkte al sinds 2013 aan de voorbereidingen voor de invoering van het wettelijk verplichte lerarenregister.

Kritiek Onderwijsraad en Raad van State
De Onderwijsraad en de Raad van State plaatsten kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel. De Raad van State noemde de invoering zelfs ‘prematuur’. Het verbeteren van de positie en de kwaliteit van de leraren begint namelijk met het aanpakken van het onbevoegd lesgeven door het wegnemen van de oorzaken van het lerarentekort, stelt de Raad. Voordat valt te denken aan de invoering van een dergelijk register moeten eerst een aantal zaken op orde zijn, schrijft de Raad in zijn advies. Om hieraan tegemoet te komen heeft het kabinet de invoeringsperiode daarom met vier jaar verlengd. Volgens dit voornemen registreert elke leraar zich voor 1 augustus 2018 in het lerarenregister. De eerstvolgende vier jaar geldt alleen de verplichting tot herregistratie. Na 1 augustus 2026 wordt het lerarenregister volledig operationeel en kan een sanctie worden opgelegd aan de leraar die zich onvoldoende bijschoolt. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws