Lerarenregister wordt afgeschaft

Ook de Eerste Kamer heeft op 16 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerladen Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen. Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Wel komt er een vrijwillig lerarenportfolio in plaats van het register.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 9 november werden er veel kritische kanttekeningen geplaatst bij de wet Beroep leraar en de uitvoering daarvan. Daarbij werd gewezen op het ontbreken van draagvlak onder leraren zelf en het ontbreken van aansluitging op de praktijk.

Minister Slob gaf in het debat aan dat een nieuw kabinet wat hem betreft alsnog aan de slag kan met de wet. Hij was dan ook geen voorstander van afschaffing van een verplicht register. Tweede Kamerlid Kwint zei niet te weten of de beroepsgroep zelf een lerarenregister uiteindelijk op deze manier zal vormgeven. Als je “van, voor en door de beroepsgroep” als adagium toepast, dan moet je ook op hen vertrouwen, aldus het SP-Tweede Kamerlid.

In het verplichte Lerarenregister moesten leraren, om voor herregistratie in aanmerking te komen, elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij alsnog aan deze criteria voldoet.

Links