Leerkracht zijn is zo veelomvattend dat hogescholen hun studenten niet de volle breedte en diepte ervan kunnen bijbrengen binnen de initiële opleiding. Daarom gaan de lerarenopleidingen hun studenten verschillende uitstroomprofielen bieden, waarin de toekomstige leerkrachten zich specialiseren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.