Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de sociale partners in het primair onderwijs dat de beloningen in beide sectoren vergelijkbaar zouden moeten zijn. Dat is nog steeds niet het geval.

In de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn de lerarenfuncties voor het primair onderwijs opnieuw beschreven. Deze nieuwe, geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen na een intensieve raadpleging waar leraren, schoolleiders en schoolbesturen bij betrokken zijn geweest. De functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid: Fuwasys.

Uit de waardering voor de functies komen scorepatronen die hetzelfde zijn als in het voortgezet onderwijs: de L10-functie geeft dezelfde somscore als de LB-functie in het voortgezet onderwijs (43343 43333 33 43), de somscore van de L11-functie is hetzelfde als van de LC-functie (44343 44334 43 43). Daarmee is objectief vastgesteld dat de lerarenfuncties in beide sectoren even zwaar zijn.

Functiewaardering
Elke onderwijssector werkt met een eigen functiewaarderingsysteem. Deze systemen zijn vrijwel gelijk omdat ze gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid: FUWA PO. Het systeem meet de zwaarte van de functies aan de hand van 14 kenmerken. Elk kenmerk kent een vijftal scores oplopend van 1 tot en met 5. Elk kenmerk wordt gedefinieerd en kent een kenmerktoelichting en elke score kent ook een definitie en een toelichting. Een vrij precies systeem dus.

De geactualiseerde lerarenfuncties zijn gemeten met de bestaande kenmerken en scores van het FUWA-systeem voor primair onderwijs. Daarbij is gebleken dat er een hogere score moest worden toegekend op de zogenaamde analysevaardigheden van de functie (het analyseren van onderwijsresultaten van leerlingen) en op de zwaarte van de contacten (vooral de contacten met ouders zijn zwaarder geworden).

Tegelijkertijd met de actualisatie van de functiebeschrijvingen is het systeem aangepast en zijn de kenmerken, de scores en de toelichtingen daarop gemoderniseerd. Dat heeft geen effect gehad op de inhoudelijke toepassing van het systeem.

De sociale partners, waaronder de AVS, hebben onlangs de definitieve aanpassingen van de functiebeschrijvingen vastgesteld. Deze zijn te vinden op de verschillende websites.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.