Op dinsdag 3 maart is het Lerarencollectief opgericht en dus officieel van start gegaan. Als beroepsgroep zet zij zich in voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren.

Het Lerarencollectief, een initiatief van voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers die in 2017 PO in Actie oprichtten, richt zich op het verbeteren van de informatiepositie en meer inspraak van leraren. Daarnaast zet het Lerarencollectief zich in voor doorlopende professionalisering, beroepsstandaarden en bevoegdheden, het dichten van de kloof tussen opleiding en beroepspraktijk en een goede begeleiding van startende leraren.

Op dit moment meldt de website dat er ruim 1500 leden zijn. Doel is om uiterlijk op 1 augustus op 15.000 po-leerkrachten uit te komen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd