Lerarenbeurs populair onder leerkrachten po

Subsidiebedrag verhoogd naar 18 miljoen
In totaal hebben bijna 7.500 leerkrachten deze zomer een lerarenbeurs voor scholing aangevraagd, waarvan bijna de helft voor een opleiding op masterniveau.

De meeste aanvragen komen uit het (speciaal) primair onderwijs. Minister Plasterk heeft inmiddels besloten om het subsidiebedrag voor dit jaar (zeven miljoen) te verhogen naar 18 miljoen euro. Zo´n 5.000 leerkrachten beginnen deze maand al met hun opleiding.

Minister Plasterk heeft op 25 augustus op het ministerie van OCW de eerste lerarenbeurzen uitgereikt, waarmee leerkrachten zich extra kunnen scholen. Vier leerkrachten, uit elke onderwijssector een (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) ontvingen alvast een beurs.

De lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan Leerkracht van Nederland. De regeling is bedoeld om leerkrachten met een onderwijsbevoegdheid te stimuleren een andere en/of hogere opleiding te volgen. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor na- of bijscholing. Dat gebeurt uit het reguliere scholingsgeld dat scholen zelf beheren. Voor de lerarenbeurs zijn de komende jaren tientallen miljoenen per jaar beschikbaar, oplopend tot 80 miljoen euro in 2012.

Van 1 juni tot 15 juli 2008 konden leerkrachten een beurs aanvragen bij de IB-Groep. De verwachting was dat er tussen de 700 en 1.500 aanvragen binnen zouden komen. Dat aantal is met 7.461 aanvragen fors overschreden. Daarom is het beschikbare subsidiebedrag voor dit jaar verhoogd.

Bijna 58 procent van de aanvragen komt uit het (speciaal) primair onderwijs, 30 procent uit het voortgezet onderwijs, 7 procent uit het beroepsonderwijs en 5 procent uit het hoger onderwijs. In januari 2009 wordt een tweede aanvraagtermijn opengesteld, waarop leerkrachten kunnen intekenen. Hiervoor is 19 miljoen euro beschikbaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.