Leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, moeten meer gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. Dat vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs.

De Lerarenbeurs is bedoeld om het opleidingsniveau van leraren te verhogen, de inzetbaarheid van leraren te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Het kabinet is van mening dat ook leraren zonder vaste aanstelling de kans moeten krijgen om hun vakkennis te verbreden of zich te specialiseren door een bachelor- of masteropleiding. Bussemaker: ““Juist in deze tijd moeten we beginnende leraren die niet meteen een vaste aanstelling kunnen krijgen perspectief bieden, zodat het voor hen aantrekkelijk blijft om voor het onderwijs te kiezen.”

Breder inzetbaar
In het kader van de invoering van de Wet Passend onderwijs is de beurs nu ook beschikbaar voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs die niet voor de klas staan. Hiertoe heeft het kabinet besloten om ambulant begeleiders de mogelijkheid te bieden een extra onderwijsbevoegdheid te halen en de eigen expertise te vergroten.

Voor het voortgezet onderwijs heeft het kabinet 4 miljoen euro, ongeveer 500 beurzen, extra beschikbaar. In totaal worden er jaarlijks ruim 8000 beurzen toegekend. Volgens staatssecretaris Dekker is het belangrijk dat schooldirecteuren inzien dat de Lerarenbeurs leraren de kans geeft hun lessen te verbeteren: “Ze zijn daardoor breder inzetbaar en dragen bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs op de school. Belangrijkste winstpunt is dat leerlingen er profijt van hebben. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd

  • Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven

  • Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd

  • Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden