Werken in het onderwijs moet aantrekkelijker worden. Als een leraar bevoegdheden kan stapelen over sectoren heen, wordt het makkelijker om te switchen tussen de verschillende onderwijssectoren, wat de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. Daarom willen de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob een nieuw bevoegdhedenstelsel gaan inrichten, dat in nauwe samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen ontwikkeld wordt.
 
Voor leraren is de stap naar een ander vak of andere sector binnen het onderwijs vaak te groot. De baan die ze hebben is vaak al druk en dan is er weinig tijd voor het volgen van een nieuwe opleiding of het halen van een nieuwe bevoegdheid. Daarom willen de ministers dat het mogelijk wordt om bevoegdheden over de verschillende sectoren heen te stapelen. Een leraar kan dan kiezen voor een bevoegdheid voor één doelgroep over vakken heen. Of andersom; één vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen. De combinatie van beide varianten is ook mogelijk en sluit aan bij de huidige bevoegdheden, die blijven bestaan.
 
Lerarenopleidingen
Om het stapelen van bevoegdheden mogelijk te maken, moeten de lerarenopleidingen ook flexibeler worden en werken met modules om bevoegdheden te halen. Door te benoemen welke pedagogische en didactische vaardigheden voor alle onderwijssoorten gelden, kunnen leraren sneller aanvullende modules gericht op een specifiek vak halen. Minister Van Engelshoven: “Met een nieuw bevoegdhedenstelsel en een flexibele lerarenopleiding moderniseren we de arbeidsmarkt voor docenten. Zodat meer mensen kiezen voor de lerarenopleiding en daarmee het mooie vak van leraar gaan en blijven uitoefenen.”

Daarnaast moeten de lerarenopleidingen meer specialisaties bieden. Nu is het al mogelijk te specialiseren in het jonge kind, maar er moeten meer specialisaties in andere doelgroepen komen.
 
Zij-instromers
Ook is het van groot belang om rekening te houden met relevante ervaring en kennis van studenten. Vooral bij zij-instromers moet er meer aandacht komen voor verworven competenties. Het moet duidelijk worden wat je als zij-instromer nog moet leren en hoe de eerder opgedane kennis en vaardigheden gevalideerd worden.
 
Eind 2020 moet het ontwerp voor een nieuw bevoegdhedenstelsel klaar zijn.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders