Leraren uit het po, vo en mbo kunnen in 2020 weer een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar.
 
Pionierende LOF-leraren vormen samen een netwerk. Zo draagt LOF bij aan de ontwikkeling en professionalisering van leraren én het onderwijs, krachtig leraarschap en meer werkplezier.
 
LOF-aanvraag
Op de website van LOF staat beschreven hoe een leraar uit het po, vo en mbo een LOF-aanvraag kan doen. Leraren uit het po en vo die al eerder via LOF een subsidie hebben ontvangen en leraren uit het mbo die al eerder subsidie hebben ontvangen via MBO Onderwijs Pioniers kunnen geen aanvraag indienen.
 
Financiële middelen en begeleiding
Een leraar die een aanvraag indient die wordt gehonoreerd, krijgt ondersteuning in de vorm van:

  • Een financiële bijdrage van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000, bijvoorbeeld om vervanging te regelen om onder schooltijd aan het initiatief te werken;
  • LOF-labs: bijeenkomsten waar alle LOF-deelnemers samenkomen om van elkaar te leren en om onderwijsinnovatie eigen te maken;
  • Coaching in kleine groepjes door een ervaren leraar/coach;
  • Een podium om het initiatief met een groter publiek te delen;
  • Een netwerk van gelijkgestemde collega’s.

Wat is LOF?
LOF zet zich sinds 2016 in voor de versterking van de beroepsgroep leraren (krachtig leraarschap). LOF bestaat uit een collectief van leraren die het voor andere leraren mogelijk maakt te werken aan hun eigen professionalisering. Naast subsidie ontvangen ze begeleiding van andere leraren bij het uitvoeren van hun innovatieve initiatief in de vorm van coaching en bijeenkomsten. Ook onderzoeken leraren zelf de opbrengsten van LOF om nog beter te werk te kunnen gaan.
 
Meer informatie en LOF-aanvraag
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/lof-aanvraag-2020-2021/
 

Links

Gerelateerd nieuws