Leraren kunnen meedenken over herziening curriculum

Curriculum.nu zoekt enthousiaste leraren die vanaf januari willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum. De teams ontwikkelen conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 oktober.

Leraren en schoolleiders leverden in oktober 2019 de bouwstenen voor een nieuw landelijk curriculum op. Vanaf januari start de volgende stap: teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO gaan de bouwstenen verder ontwikkelen tot conceptkerndoelen. Dit is de kans om bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van leerlingen in Nederland. Voor leraren is het de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen en hun vakexpertise te verdiepen.

De teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts ontwikkelen in een jaar tijd nieuwe conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze gaan samenwerken met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Voordat de teams starten (januari 2021) brengt een wetenschappelijke curriculumcommissie advies uit over de bouwstenen en de werkopdracht aan SLO.

De planning is dat in januari 2022 de conceptkerndoelen gereed zijn voor toetsing door de curriculumcommissie. In de schooljaren 2021/22 en 2022/23 voeren scholen pilots uit.

Leraren kunnen zich voor de volgende leergebieden aanmelden:

  • Nederlands
  • Rekenen en Wiskunde
  • Engels/moderne vreemde talen
  • Burgerschap
  • Digitale geletterdheid
  • Mens en Maatschappij
  • Mens en Natuur
  • Kunst en Cultuur
  • Bewegen en Sport

Leraren kunnen ook een webinar op 5 oktober (15.30-16.30 uur) volgen waarin ze vragen kunnen stellen hierover.

Landelijke curriculumherziening

Een actueel curriculum moet bijdragen aan een betere doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs, en de samenhang tussen vakken. Ook draagt het bij aan een minder overladen lesprogramma en biedt het leraren de ruimte voor een eigen invulling. Zo kan het onderwijs leerlingen goed blijven voorbereiden op de toekomst.

Links