Leraarschap volgens havisten meer iets voor vrouwen

Jongens op de havo vinden het leraarschap een vrouwenberoep met te weinig carrièremogelijkheden. Ook aan de pabo kleeft voor de havisten het imago van een vrouwenstudie, saai en met een lage status. Dat blijkt uit onderzoek van ResearchNed naar het imago van het lerarenberoep en de pabo onder mannelijke en allochtone havisten.

Een toekomstig tekort aan leraren dreigt, door vergrijzing van het personeel in het primair onderwijs en een dalende belangstelling voor de pabo.  Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs gaf daarom ResearchNed de opdracht te onderzoeken waarom havisten niet kiezen voor het beroep leraar. Opvallend is dat jongens volgens het onderzoek niet  al op voorhand onwelwillend staan tegenover het beroep. Pas als ze daadwerkelijk de opleiding overwegen, blijken de omgeving en opiniemakers op school hen negatief te adviseren. Het overgrote deel van de jongens, ruim 80 procent, haakt dan alsnog af, omdat ze vinden dat de pabo toch meer iets voor meisjes is.

Op het gebied van loopbaan- en doorgroeimogelijkheden heeft het lerarenberoep een relatief zwak imago, blijkt uit het onderzoek. Vooral voor allochtone havisten weegt dat feit zwaar. Volgens het platform is het daarom van belang een betere overeenstemming te creëren tussen beroepskeuzemotieven en het imago van het lerarenberoep.  

Het volledige rapport is eind september gepubliceerd en via deze website te downloaden.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.