Wat is de benoemings-/aanstellingsduur van een LIO?
De LIO dient benoemd c.q. aangesteld te worden voor een periode die overeenkomt met een termijn van 10 maanden * 0,5. Het kan dus ook voor 8 maanden voor 0,625. Binnen deze betrekkingsomvang is de LIO gedurende gemiddeld 50% belast met leeractiviteiten en voor gemiddeld 50% met werkactiviteiten. Een lio-er moet hier aan voldoen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws