Leraar en schoolleider denken anders over leermiddelen

Leraren en leidinggevenden blijken nogal eens van opvatting te verschillen als het gaat om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op de toepassing van ict dan leraren.

En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist het tegenovergestelde.
Deze en andere opvallende verschijnselen zijn te vinden in de Leermiddelenmonitor 2013-2014. De monitor is een tweejaarlijks landelijk onderzoek naar trends op het gebied van leermiddelen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2013/2014 werkten bijna 1.200 leraren en ruim vijfhonderd leidinggevenden mee. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies of het volledige onderzoeksrapport zijn te downloaden via www.slo.nl.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.