Het kabinet vraagt scholen hun schoolgebouw beschikbaar te stellen – indien mogelijk – voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De tips in de geactualiseerde ‘Leidraad schoolgebouw als stemlokaal’ kunnen scholen helpen om te kijken of het mogelijk is hun schoolgebouw hiervoor in te zetten. Uiteraard is niets verplicht.

Op veel plaatsen hebben schoolbesturen en gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 oplossingen gevonden waardoor schoolgebouwen konden worden ingezet als stemlokaal. Het kabinet waardeert deze inzet en hoopt dat er weer scholen zijn die bereid zijn hun schoolgebouw beschikbaar te stellen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Zij regelen de inrichting, schoonmaak en hygiëne van de stemlokalen. Schoolbesturen beslissen welke van hun gebouwen eventueel beschikbaar zijn als stemlokaal en gaan daarover in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De Leidraad bevat naast algemene richtlijnen rondom de inrichting van het stemlokaal ook mogelijke oplossingen wanneer niet aan direct aan deze richtlijnen kan worden voldaan.